Hledáme optimální řešení vašich návrhů


Topologická optimalizace

Vyhledáme optimální rozložení materiálu v prostoru pro maximální tuhost součástky.

Nalezneme hlavní směry rámové konstrukce pro dosažení nejvyšší tuhosti.

Vytvořené součástky lze následně vytisknout pomocí FDM tiskárny.

Pevnostní analýza navrženého schodiště

Princip

Topologická optimalizace pomocí algoritmu rozdělí definovaný prostor, ve kterém může být součástka vytvořena na malé segmenty objemu. Následně hledá ty segmenty, které jsou pro tuhost součástky nejdůležitější. Výsledkem jsou často struktury organického vzhledu, které jsou ideální pro 3D tisk. Výsledný tvar určuje, které části prostoru jsou pro tuhost součástky nejdůležitější, a kde by se měli nacházet konstrukční prvky.

 

 


Pevnostní analýza

Provádíme pevnostní analýzu vámi navržených součástek

Určíme maximální napětí, průhyb, působící síly a momenty konstrukce

Pevnostní analýza rámové konstrukce

Princip

Pevnostní analýza spadá do skupiny FEM simulací, kdy je konstrukce rozdělena na konečný počet prvků pomocí triangulace a následně jsou pro každý prvek počítány základní fyzikální vztahy.


Genetická optimalizace

Optimalizujeme řešení v prostoru na základě požadavků uživatele.

Hledáme maximální a minimální hodnoty cílové funkce, které jsou zadané uživatelem.

Pro genetickou optimalizaci využíváme dynamické modely založené na parametrech.

Dokážeme například nalézt nejkratší cestu v terénu, optimální trasu pro průjezd zatáčkou…

Nejrychlejší trasa vypočtená pomocí genetické optimalizace pro okruh Moto Aragon (SP)

Princip

Genetická optimalizace pracuje na Darwinově přirozeném výběru. Principem je stanovení skupiny náhodných kombinací hodnot parametrů. Z této skupiny jsou pak vybrány jen ty hodnoty, které dosahují nejlepších výsledků (rodičů). Z těchto hodnot jsou následně vytvořeny další kombinace (potomci), kteří se následně stávají rodiči pro další generaci. Algoritmus se opakuje do té doby, než není nalezen globální extrém funkce nebo do nalezení dostačující hodnoty.

 


 Cena

Cena optimalizací je závislá na složitosti úlohy

Zašlete nám Váš problém a my Vám obratem odpovíme

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close