Vytváříme libovolný objekt ve 3D

3D model vozidla vytvořeného metodou T-Spline


Moderní modelovací metody

Pomocí moderních modelovacích metod jako je T-Spline, SubDivisiona jsme schopni vytvořit libovolné modely organického původu.

Vytváříme 3D modely z technických výkresů, 2D/3D výkresů, nebo na základě zákaznických požadavků.

Vytvořené modely následně můžeme renderovat pomocí nejmodernějších vizualizačních softwarů.

Modelování prstenu dle představy zákazníka


3D fotogrammetrie

Vícesnímkovou fotogrammetrií jsme schopni zrekonstruovat 3D model na základě série fotografií.

Vytvořené modely dosahují vysoké přesnosti a obsahují fotorealistické textury.

Pro vícesnímkovou fotogrammetrii lze použít bezpilotních prostředků.

Lze vytvářet modely libovolné velikosti. Jak malé modely o  rozměrech několik milimetrů až modely v řádech metrů.

Rekonstrukce ergonomické rukojeti na nůž


3D skenování

V případě, kdy metoda vícesnímkové fotogrammetrie selhává, využíváme metody 3D skenování pro získání modelu z reálného světa.

Využíváme 3D skener s přesností ±1 mm, který umožňuje skenovat  objekty o rozměrech 200-2000 mm.

Pro skenování větších objektů lze provést větší počet skenů a následně skeny sloučit.

3D skener Sense 3D


Reverse engineering

Získané modely z reálného světa jsme následně schopni převést do matematické reprezentace NURBS.

Z modelů tvořených milióny trojúhelníků vytváříme modely tvořené několika křivkami.

NURBS modely slouží jako základ pro následnou optimalizaci.

Reverse engineering ergonomické rukojeti pro další úpravy

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close