Vyvinuli jsme metodu pro optimalizaci operátorských pracovišť
Výhody metody

Ověření navrženého pracoviště před výstavbou

Měření taktů operátorského pracoviště

Optimalizace pracoviště (rozmístění komponent, ovládacích prvků…)

Trackování pohybů pro ergonomické vyhodnocení (pohyby rukou)

Vytíženost operátora během taktu

Ověření kolizí během pohybů operátora

Po výstavbě mnohem vyšší náklady na změny

Některé změny linky nelze po výrobě provést

Zaškolení operátorů před výstavbou linky

Simulace a řešení krizových situací

Možnost předvedení linky zákazníkovi před reálnou výstavbouVýstupy metody


Interaktivní simulace ve VR

Interaktivní simulace na pracovišti

Vizualizace pracoviště

Ověření kolizí ve virtuálním prostředí


Hodnotící listy operátorského pracoviště

Takt operátorského pracoviště (průměrný, minimální)

Ergonomie pracovního prostředí (délka pohybů rukou, čas držení jednotlivých komponent…)


Trackování pohybů

Vykreslení pohybů levé a pravé rukyNabízené služby

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close