Vše ze světa 3D pro Vás

Nabízené služby

Využíváme moderních metod modelování a inovativních přístupů k dosažení nejlepších výsledků.
Go to 3D tisk

3D tisk

Jsme schopni obratem vytisknout libovolné 3D modely pomocí FEM 3D tisku. Tiskneme z ABS, PLA, PETG, PC a flexibilních materiálů.

Go to HMD a Virtuální realita

HMD a Virtuální realita

Díky HMD jsme schopni Vám dopřát volnost pohybu ve virtuální realitě v pohodlí domova. Jsme schopni vytvořit libovolné virtuální prostředí, ve kterém se můžete svobodně pohybovat. Pro virtuální realitu využíváme nejmodernějších programů pro dosažení fotorealistických výstupů.

Go to Fotogrammetrie

Fotogrammetrie

Fotogrammetrie nám umožňuje rekonstruovat objekty z reálného světa na základě fotografií a následně je převést do digitální podoby. Pomocí vícesnímkové fotografie jsme schopni vytvořit přesné 3D modely libovolně velkých/malých objektů. Pro tvorbu vícesnímkové fotogrammetrie využíváme bezpilotní prostředky .

Go to Vizualizace

Vizualizace

Využíváme nejnovějších programů pro vizualizace pro dosažení fotorealistických výstupů. Díky těmto programům jsme schopni snadno měnit a kombinovat materiály objektů a tím nalézt nejvhodnější řešení.

Go to 3D skenování

3D skenování

Pomocí 3D skenování jsme schopni získávat přesné modely, které následně můžeme dále využívat pro optimalizace.

Go to Moderní modelovací metody

Moderní modelovací metody

Využíváme moderní modelovací metody. Díky reprezentaci v T-spline / SubDivision jsme schopni efektivně modelovat a snadno editovat organické modely. Také jsme schopni vytvářet dynamické modely, které lze na základě několika parametrů snadno modifikovat pro dosažení nejlepšího výsledku.

Go to Topologická optimalizace

Topologická optimalizace

Pomocí Topologické optimalizace jsme schopni navrhovat 3D součástky, u kterých je matematickými metodami navrhnuta součástka s takovou geometrií, aby nejlépe využívala svůj objem k dosažení maximální tuhosti a pevnosti.

Go to Pevnostní analýza

Pevnostní analýza

Díky FEM simulacím jsme schopni odhalit nejvíce namáhaná místa modelu a určit předpokládané deformace. Na základě těchto znalostí jsme schopni upravit model tak, aby vyhovoval zadaným kritériím.

Go to Genetická optimalizace

Genetická optimalizace

Pro specifické případy jsme schopni využít genetickou optimalizaci. Díky této optimalizaci jsme schopni navrhnout nejvhodnější 3D modely a scény dle požadavků zákazníka

Go to Reverse engineering

Reverse engineering

Pomocí techniky reverse engineering jsme schopny převádět mračna bodů/ modely v TIN reprezentaci do matematicky definovaných modelů (NURBS), které jsou vstupem pro optimalizace a simulace.

Go to Programování 3D aplikací

Programování 3D aplikací

Pokud něco nejde vymodelovat/zrekonstruovat tradičními způsoby jsme schopni naprogramovat a vyvinout vlastní funkce či metody. Jsme autoři programu pro navrhování silniční a železniční infrastruktury dle české normy a algoritmů, které umožňují redukovat mračna bodů z laserového skenování.

NÁŠ TÝM

ING. MARIAN ORLICKÝ

3D tisk, Optimalizace, Prototypování
Absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze se zaměřením na materiálové inženýrství a optimalizaci součástek.

iNG. aDAM oRLICKÝ

Vizualizace, 3D skenování, Virtuální realita
Student doktorského studia na Fakultě dopravní v Praze. Člen mezinárodních projektů zaměřených na vizualizace a virtuální realitu. Současný praktikant ve společnosti ŠKODA AUTO, ve výzkumu HMI vozidel.

Kontaktujte nás

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close